مدیریت امور آموزشی- فیلم راهنمای ثبت معافیت تحصیلی دانشجویی
ویدیوی آموزشی سازمان وظیفه عمومی جهت اخذ معافیت تحصیلی ویدیوی آموزشی سازمان وظیفه عمومی جهت اخذ معافیت تحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/30 |  
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی:
http://aut.ac.ir/find-26.4514.9103.fa.html
برگشت به اصل مطلب