مدیریت امور آموزشی- اطلاعیه ها
سرفصل دروس سرویس علوم پایه دروس عمومی ۱ و ۲ ، ریاضی مهندسی، محاسبات عددی و برنامه نویسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/8 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور آموزشی:
http://aut.ac.ir/find-26.3040.12022.fa.html
برگشت به اصل مطلب