بایگانی بخش فرم ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 12 | تعداد کل بازدید های مطالب: 274,793 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ -

فرم تعهد برای تمدید سنوات

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ -

فرم درخواست میهمان تکدرس در سایر دانشگاهها

میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است. ۱- حداکثر تعداد واحدهای ثبت نامی در ترم تابستان ۶ واحد می­باشد. ۲- حذف درس در ترم تابستان امکان­پذیر نیست. ۳- دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبت­ نام دارند نمی ­توانند واحد درسی اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی ۱ واحدی ثبت­ نام دارند تنها  می­ توانند یک واحد درسی اخذ نمایند. ۴-  اخذ پروژه و کارآموزی (یا کارورزی) بلامانع می­باشد. ۵- دانشجویان فقط مجاز به ثبت ­نام یک درس از گروه معارف می­باشند.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

فرم خروج از کشور

 دانشجویان پسر جهت مجوز خروج از کشور، پس از تکمیل فرم و تایید معاون آموزشی دانشکده و مدیریت امور آموزشی فرم را به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت در سامانه نظام وظیفه تحویل می دهند. برای اطلاع از شماره و تاریخ معافیت تحصیلی به پورتال آموزشی/ بخش مدارک/نظام وظیفه مراجعه نمایید. مجوز خروج از کشور به معنای مجوز عدم حضور در کلاس های درس نیست.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

فرم معرفی به استاد

  مراحل ثبت نام معرفی به استاد  دانشجوی کارشناسی بعد از گذراندن تمام دروس و ثبت نمرات، می­ تواند یک الی دو درس نظری را به صورت معرفی به استاد بگذراند. ۱ - دریافت فرم معرفی به استاد و تکمیل اطلاعات ۲ – اخذ تاییدیه ­های فرم ۳ - ارسال فرم تکمیل شده توسط آموزش دانشکده به مدیریت امور آموزشی ۴ - بررسی و ثبت نام در پورتال آموزشی در مدیریت امور آموزشی (واحد نمرات)

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی

مراحل تطبیق واحد دانشجوی انتقالی (معادل سازی دروس گذرانده شده در سایر دانشگاهها) ۱- تحویل یا ارسال کارنامه معتبر به مدیریت امور آموزشی ۲- ارسال کارنامه دانشگاه مبدأ به دانشکده­ و گروه­ های مربوطه توسط واحد نمرات – مدیریت امور آموزشی ۳-  تایید دروس گذرانده شده و تکمیل فرم تطبیق واحد طبق مقررات آموزشی مصوب و ارسال به مدیریت امور آموزشی ۴- ثبت دروس تایید شده به صورت نمره یا اعتباری مطابق مقررات آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ -

فرم تطبیق واحد تغییر رشته

مراحل تطبیق واحد برای دانشجوی تغییر رشته داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱- ثبت تغییر رشته در پورتال آموزشی ۲- تطبیق واحد و تکمیل فرم تغییر رشته، یعنی دروسی که در رشته جدید قابل قبول نمی­ باشد در آموزش دانشکده جدید، در فرم مذکور ثبت می­ گردد. ۳- ارسال فرم تکمیل شده به مدیریت امور آموزشی ۴- دروسی که قابل قبول نمی­ باشد، توسط واحد نمرات، به صورت اضافه بر برنامه در کارنامه اصلاح می ­گردد. ۵- دروس اضافه بر برنامه در معدل و تعداد واحد پاس شده، محسوب نمی ­گردد.  

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

فرم درخواست آموزشی

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

فرم مرخصی تحصیلی

img_yw_news
دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ -

فرم تغییر آدرس