فرم تمدید سنوات ارفاقی/مهلت معرفی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/17 | 
فرم انصراف از تحصیل
 | تاریخ ارسال: 1403/2/11 | 
فرم درخواست گواهی کهاد/بسته آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/11 | 
فرمهای دانشجویان
 | تاریخ ارسال: 1403/2/4 | 
فرم مجوز اخذ درس بدون رعایت پیش نیاز
 | تاریخ ارسال: 1402/11/30 | 
فرم حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
فرم اخذ میهمان بین دانشکده ای
 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
فرم تعهد ادعای فارغ التحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1402/10/2 | 
فرم تعهد برای تمدید سنوات
 | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
فرم میهمان تکدرس در سایر دانشگاه ها
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.
۱- حداکثر تعداد واحدهای ثبت نامی در ترم تابستان ۶ واحد می­باشد.
۲- حذف درس در ترم تابستان امکان­پذیر نیست.
۳- دانشجویانی که کارآموزی ۲ واحدی ثبت­ نام دارند نمی ­توانند واحد درسی اخذ نمایند و دانشجویانی که کارآموزی ۱ واحدی ثبت­ نام دارند تنها  می­ توانند یک واحد درسی اخذ نمایند.
۴-  اخذ پروژه و کارآموزی (یا کارورزی) بلامانع می­باشد.
۵- دانشجویان فقط مجاز به ثبت ­نام یک درس از گروه معارف می­باشند.
 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
فرم خروج از کشور
دانشجویان پسر جهت مجوز خروج از کشور، پس از تکمیل فرم و تایید مشاور و معاون آموزشی دانشکده، فرم مذکور را تحویل کارشناس آموزشی دانشکده داده تا از طریق اتوماسیون اداری برای  مدیریت امور آموزشی ارسال شود. در صورت تأیید مدیریت امور آموزشی با خروج از کشور دانشجو، فرم مذکور از طریق اتوماسیون اداری به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت در سامانه نظام وظیفه ارجاع می گردد. 
برای اطلاع از شماره و تاریخ معافیت تحصیلی به پورتال آموزشی/ بخش مدارک/نظام وظیفه مراجعه نمایید.
مجوز خروج از کشور به معنای مجوز عدم حضور در کلاس های درس نیست.

 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم معرفی به استاد
  مراحل ثبت نام معرفی به استاد
 دانشجوی کارشناسی بعد از گذراندن تمام دروس و ثبت نمرات، می­ تواند یک الی دو درس نظری را به صورت معرفی به استاد بگذراند.
۱ - دریافت فرم معرفی به استاد و تکمیل اطلاعات
۲ – اخذ تاییدیه ­های فرم
۳ - ارسال فرم تکمیل شده توسط آموزش دانشکده به مدیریت امور آموزشی
۴ - بررسی و ثبت نام در پورتال آموزشی در مدیریت امور آموزشی (واحد نمرات)
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد دانشجویان انتقالی
مراحل تطبیق واحد دانشجوی انتقالی
(معادل سازی دروس گذرانده شده در سایر دانشگاهها)
۱- تحویل یا ارسال کارنامه معتبر به مدیریت امور آموزشی
۲- ارسال کارنامه دانشگاه مبدأ به دانشکده­ و گروه­ های مربوطه توسط واحد نمرات – مدیریت امور آموزشی
۳-  تایید دروس گذرانده شده و تکمیل فرم تطبیق واحد طبق مقررات آموزشی مصوب و ارسال به مدیریت امور آموزشی
۴- ثبت دروس تایید شده به صورت نمره یا اعتباری مطابق مقررات آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم تطبیق واحد تغییر رشته
مراحل تطبیق واحد برای دانشجوی تغییر رشته داخلی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱- ثبت تغییر رشته در پورتال آموزشی
۲- تطبیق واحد و تکمیل فرم تغییر رشته، یعنی دروسی که در رشته جدید قابل قبول نمی­ باشد در آموزش دانشکده جدید، در فرم مذکور ثبت می­ گردد.
۳- ارسال فرم تکمیل شده به مدیریت امور آموزشی
۴- دروسی که قابل قبول نمی­ باشد، توسط واحد نمرات، به صورت اضافه بر برنامه در کارنامه اصلاح می ­گردد.
۵- دروس اضافه بر برنامه در معدل و تعداد واحد پاس شده، محسوب نمی ­گردد.

 

 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
فرم درخواست آموزشی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم مرخصی تحصیلی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم صدور کارت دانشجویی المثنی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
فرم تغییر آدرس
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 |