اطلاعیه ثبت‌نام تابستان ۱۴۰۳
 | تاریخ ارسال: 1403/3/8 | 
تقویم آموزشی (نیم‌سال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲)
 | تاریخ ارسال: 1402/11/14 | 
تغییرات مربوط به رویه حذف اضطراری
 | تاریخ ارسال: 1402/5/7 | 
آئین نامه وزات عتف ( سال ۹۷ )
 | تاریخ ارسال: 1402/4/25 | 
شرایط تغییر رشته (مقطع کارشناسی)
 | تاریخ ارسال: 1401/6/23 | 
دسترسی به سامانه میز خدمت الکترونیک
 | تاریخ ارسال: 1400/7/5 |