پرسشهای متداول واحد دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1399/9/30 | 
 سوالات متداول واحد نمرات

 
۱- چند درس را می­ توانیم به عنوان معرفی به استاد انتخاب کنیم؟
یک الی دو درس نظری

۲- آیا دروس نیفتاده را می­ توان معرفی به استاد کرد؟
بله . ولی سقف نمره از ۱۲ محسوب می­ گردد.

۳ ثبت نام معرفی به استاد با سقف ۱۶ برای چه کسانی می ­باشد؟
برای دانشجویانی که معدل بالای ۱۶ دارند و درس مذکور را قبلاً نیفتاده ­اند.

۴ چه زمانی می­توان از معرفی به استاد استفاده کرد؟
بعد از ثبت تمام نمرات (به علاوه پروژه و کارآموزی)

۵ استفاده از اصلاحیه زمان فارغ التحصیلی چه زمانی و چند واحد است؟
بعد از فعال شدن فرایند تسویه حساب و ۱۵ واحد نمره افتاده که مجدد همان درس پاس شده است.

۶ – برای دانشجویان ارشد مستقیم می ­شود زودتر از موعد از اصلاحیه بی ­اثر شدن استفاده نمود؟
خیر

۷ – آیا دروس پاس شده با نمره پایین با اصلاحیه زمان فارغ ­التحصیلی بی اثر می­ گردد؟
خیر فقط دروس افتاده

۸ – آیا غیبت پروژه و دروس عملی را می ­شود بی ­اثر نمود؟
بله . با استفاده از اصلاحیه زمان فارغ التحصیلی مشروط به گذراندن مجدد.

۹ – من دانشجوی انتقالی به دانشگاه امیرکبیر هستم و می­ خواهم بعد از تطبیق، نمره در کارنامه ثبت گردد، چرا اعتباری ثبت شده است؟
فقط دانشجویانی که از دانشگاههای سطح یک به این دانشگاه منتقل شدند، نمره ثبت می­ شود و در غیر این صورت، دروس بعد از پذیرفته شدن، به صورت اعتباری درج می ­گردد.

۱۰ –  اگر در روز امتحان بیمار شوم، چگونه حذف پزشکی انجام دهم؟
در اسرع وقت با گواهی پزشک به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه مراجعه نمایید و توسط پزشک معتمد دانشگاه معاینه می شوید و در صورت تایید، گواهی به مدیریت امور آموزشی، جهت بی اثر شدن غیبت ارسال می ­گردد. لازم به ذکر است که دانشجوی بیمار نباید در جلسه امتحان حاضر شده باشد.

 
سوالات متداول واحد حین تحصیل

 ۱- دانشجویی که قصد مرخصی تحصیلی یا حذف ترم دارد در چه زمانی باید اقدام کند؟
مرخصی : حداقل تا دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال
حذف ترم : حداکثر تا  پایان هفته پانزدهم آموزشی بعد از شروع هر نیمسال
جهت اطّلاع از سایر شرایط به رویه
۳۲۰۴-PR-AUT مراجعه شود.


۲- آیا تغییر رشته در دانشگاه امیرکبیر امکانپذیر است؟
بله - دانشجویان دانشگاه امیرکبیر فقط یک بار در طول تحصیل و با شرایط ذکر شده در دستورالعمل تغییر رشته امکان تغییر رشته را دارند. دانشجو در سال اوّل تحصیل اجازه تغییر رشته را ندارد.

۳- دانشجویی که قصد تغییر رشته دارد (به غیر از شرایط ممتازی) در چه زمانی باید اقدام کند؟
بعد از هفته هشتم آموزشی امکانپذیر خواهد بود.

۴- دانشجوی متقاضی میهمانی یا انتقال به دانشگاه­های خارج از سطح تهران در چه زمانی باید اقدام کند؟
از اوّل تا پایان اردیبهشت ماه هر سال و ثبت درخواست در سامانه سجاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
در صورت موافقت کمیسیون موارد خاص، حداکثر به مدّت ۳ ترم دانشجو می­ تواند در دانشگاه دیگری میهمان ترم شود. برای دانشگاه­های سطح یک نمرات عیناً ثبت می ­شود و برای دانشگاه­های سطح دو نمرات بصورت اعتباری ثبت خواهد شد.
** انجام میهمانی و انتقال از یک موسسه به موسسه دیگر در یک شهر ممنوع بوده و صرفاً برای دروس تکدرس مجاز است.

۵- دانشجوی متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته در چه زمانی باید اقدام کند؟
بعد از هفته دهم آموزشی امکانپذیر خواهد بود.

۶- آیا امکان تغییر گروه آزمایشی برای دانشجویانی که متقاضی انتقال توأم با تغییر رشته هستند و این رشته در گروه آزمایشی دیگری است که دانشجو در آن گروه آزمایشی شرکت نکرده و فاقد وضعیت علمی است، وجود دارد؟
خیر – دانشجویی که فاقد وضعیت علمی در گروه علوم تجربی یا علوم انسانی است و در زمان انتخاب رشته نیز مجاز به انتخاب این رشته ­ها از این گروه­ها نبوده است، امکان تغییر گروه آزمایشی را ندارد.

۷- میهمانی در تابستان در دانشگاه­های دیگر به چه صورت است؟
با رعایت قوانین ترم تابستان، معرّفی ­نامه میهمان تکدرس جهت دانشگاه­های منتخب استان­ها و دانشگاه­های سطح یک واقع در تهران و صرفاً برای دروس سرویس صادر می­ گردد.

۸- میهمانی در طول ترم در دانشگاه­های واقع در سطح تهران به چه شکل است؟
صرفاً میهمان تکدرس امکانپذیر است و فقط برای دانشگاه­های صنعتی شریف و تهران معرّفی­ نامه صادر می­ گردد.

۹-  مدّت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته چند نیمسال است؟  
۹ نیمسال -  به رویه
۳۲۰۹-PR-AUT درخصوص مقرّرات آموزشی مقطع کارشناسی مراجعه شود.

۱۰- مشروطی چیست و سقف مجاز مشروطی چند ترم است؟
مشروطی : چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از ۱۲ باشد ، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.
سقف مجاز مشروطی : ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب
 به رویه
۳۲۰۹-PR-AUT درخصوص مقرّرات آموزشی مقطع کارشناسی مراجعه شود.

۱۱- آیا دانشجویی که ۳ نیمسال مشروط می­شود از دانشگاه اخراج می­ گردد؟
بله

۱۲- مراحل تأیید مدارک تحصیلی (گواهی اشتغال به تحصیل) جهت وزارت علوم چگونه است؟
 ۱- ثبت نام در سامانه سجاد (portal.saorg.ir)
۲- ثبت درخواست تأیید مدارک از منوی خدمات سامانه مذکور ( اداره کل امور دانشجویان داخل- تأیید مدارک)
۳- بررسی و تأیید دانشگاه / موسسه (در صورت نیاز، دانشگاه منتخب)
۴- بررسی و تأیید سازمان امور دانشجویان
۵- دریافت کد صحت از طریق کارتابل
۶- مراجعه به دفاتر دارالترجمه رسمی / دادگستری / وزارت خارجه با در دست داشتن کد صحت و اصل مدارک تحصیلی
  
سوالات متداول واحد رایانه
 
۱- شرایط اخذ درس کارآموزی چیست و درج صفر اتوماتیک چه زمانی صورت می­گیرد؟
 • دانشجویان با رعایت پیش نیاز/ هم نیاز، در صورتی مجاز به اخذ کارآموزی در نیمسال­های اول و دوم هستند که مجموع واحدهای اخذ شده (بانضمنام کارآموزی) بیش از ۱۲ واحد نباشد.
 • در صورت اخذ کارآموزی ۲ واحدی در تابستان، دانشجو مجاز به اخذ هیچ درس دیگری نخواهد بود ولی در صورت اخذ کارآموزی ۱ واحدی مجاز به اخذ یک واحد درس عملی می باشد.
 • اخذ همزمان کارآموزی و دروس امتحان مجدد در ترم تابستان مجاز است.
 • بازه های ثبت صفر اتوماتیک کارآموزی به شرح زیر می­ باشد:
نیمسال ثبت نامی زمان ثبت صفر اتوماتیک
اول ۱۵ اسفند
دوم
۱۰ مهر
تابستان
۱۵ آذر
 
۲- شرایط اخذ پروژه و زمان درج صفر اتوماتیک آن به چه صورتی است؟
 • درس پروژه عملی و غیر قابل حذف است که پس از گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی می توان آنرا اخذ نمود.
 • پس از ثبت­نام پروژه در پورتال آموزشی لازم است حداکثر تا ۲ ماه بعد، فرم پیشنهاد پروژه توسط دانشجو به دانشکده تحویل داده شود. بعد از آن دانشکده ظرف مدت ۲ ماه نسبت به اخذ تأیید شورای آموزشی پژوهشی/گروه اقدام خواهد نمود.
 • حداقل سه ماه پس از ثبت تاریخ تصویب پروژه، دانشجو می­ تواند دفاع نماید.
 • دانشجو از زمان ثبت نام پروژه یکسال فرصت دفاع دارد.
 • در صورت تغییر استاد یا عنوان پروژه مهلت انجام پروژه تغییر نخواهد کرد.
 • در صورت به پایان نرسیدن پروژه در مهلت یکساله، بصورت اتوماتیک صفر غیبت امتحانی منظور خواهد شد.
 • زمان ثبت صفر اتوماتیک پروژه به شرح زیر است:
نیمسال ثبت نامی زمان ثبت صفر اتوماتیک
اول
۳۰ مهر سال بعد
دوم
۳۱ فروردین دوسال بعد
تابستان
۳۰ مهر سال بعد
 • پس از درج اتوماتیک صفر غیبت امتحانی، دانشجو ۶ ماه فرصت دفاع مجدد دارد.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص رویهء پروژه­های کارشناسی لطفا به آدرس زیر مراجعه نمایید:  
۳- شرایط حذف اضطراری چیست؟
 • حذف اضطراری فقط شامل ۱ درس تئوری بوده و با درخواست دانشجو در هفته ۱۵ آموزشی توسط کارشناس دانشکده  انجام می­ شود.
 • دروس عملی قابل حذف نمی­ باشند.
 • دانشجو در ترمی که ادعای فارغ التحصیلی کرده است مجاز به حذف اضطراری نیست.
 • درسی که دانشجو قصد دارد آنرا حذف اضطراری کند، نباید پیش نیاز/ هم نیاز درس دیگری در همان نیمسال باشد.
 • شهریه درس حذف شده عودت داده نمی­ شود.
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به رویهء حذف اضطراری به آدرس زیر مراجعه نمایید:  
۴- شرایط ادعای فارغ التحصیلی چیست؟
 • دانشجویی می­تواند ادعای فراغت از تحصیل نماید که واحدهای باقی­مانده اش (به انضمام پروژه، کارآموزی و تکدرس) حداکثر ۲۴ واحد باشد.
 • در صورت ثبت ادعا، پورتال دانشجو در نیمسال­های بعد غیرفعال می ­شود.
 • در صورت ثبت ادعا در نیمسال­های دوم، دانشجو مجاز به ثبت نام کارآموزی در تابستان خواهد بود.
 • دانشجو در ترمی که ادعای فارغ التحصیلی کرده است مجاز به حذف اضطراری نیست.
 • دانشجو می تواند حداکثر ۲ درس نظری خود را پس از ادعای فراغت به صورت معرفی به استاد اخذ نماید.
اطلاعات بیشتر در آدرس زیر موجود است: ۵- نحوه تغییر و اصلاح مشخصات شخصی و تلفن و آدرس در پورتال چگونه است؟
 • دانشجو برای تغییر اطلاعات شناسنامه­ای لازم است کپی شناسنامه و کارت ملی خود را ارائه نماید. در صورت داشتن توضیحات، لازم است کپی آن نیز ارائه شود.
 • برای تغییر آدرس لازم است کپی سند مسکونی/مبایعه نامه یا اجاره نامه معتبر که به نام ولی دانشجو باشد را به همراه یکی از قبوض پرداختی آب، برق، گاز یا تلفن که کدپستی یا آدرس محل سکونت روی آن درج شده باشد را ارائه نماید.
 • برای تغییر تلفن همراه و ایمیل دوم، ارائه کارت دانشجویی کفایت می ­نماید.
سوالات متداول در خصوص کمیسیون موارد خاص
 
۱- تاریخ برگزاری کمیسیون چه زمانی می باشد؟

جلسات کمیسیون موارد خاص هر دوهفته یکبار در بعدازظهر روزهای شنبه توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار می­گردد.


۲- اعضای کمیسیون چه کسانی هستند؟

ریاست دانشگاه یا مشاور ایشان، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون فرهنگی و دانشجویی، مدیریت امور آموزشی، مدیریت امور تحصیلات تکمیلی،رئیس ستاد شاهد و ایثارگر، نماینده اعضای هیأت علمی و نماینده مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه.


۳- چه زمانی احکام صادره از سوی کمیسیون موارد خاص در پورتال دانشجو اجرا می­گردد؟

حداقل ۴۸ ساعت پس از برگزاری جلسه و بلافاصله پس از ارسال احکام توسط معاونت دانشجویی دانشگاه، احکام صادره در پورتال دانشجویان وارد و به سایر همکاران جهت انجام امور مربوطه ارسال می­گردد. در برخی موارد به دلیل تعداد زیاد پرونده­های ارسالی مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری انجام کار ممکن است چندین روز به طول انجامد.


۴- درخواست های حذف پزشکی دروس تا چه زمانی قابل ارائه می باشد؟

حذف غیبت­های پزشکی فقط در همان ترم و پس از تأیید مرکز بهداشت و درمان دانشگاه قابل بررسی است و در ترم های بعدی قابل طرح در کمیسیون موارد خاص نیست.


۵- نحوه ارائه مدارک پزشکی و مرکز مشاوره به چه صورت است؟

مدارک پزشکی و مدارک مرکز مشاوره دانشجویان قبل از طرح درخواست در کمیسیون لازم است به تأیید مرکز بهداشتو مرکز مشاوره دانشگاه رسیده و اصل مدارک به همراه درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد خاص به مدیریت امور آموزشی ارسال گردد.


۶- نحوه درخواست مرخصی بارداری و زایمان به چه صورت است؟

دانشجویانی که تقاضای استفاده از مرخصی بارداری و زایمان را دارند لازم است گواهی پزشکی مبنی بر بارداری یا زایمان خود را که به تأیید مرکز بهداشت دانشگاه رسیده است را به همراه درخواست خود ارسال نمایند. همچنین در مواردی که مربوط به مرخصی زایمان است، کپی شناسنامه فرزند و والدین نیز لازم است ارسال گردد. این دسته از دانشجویان می­توانند حداکثر ۵ ترم از مرخصی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند. (۲ ترم قبل از زایمان برای بارداری و ۳ ترم بعد از زایمان جهت مراقبت از فرزند)