معرفی مدیریت امور آموزشی دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
مدیریت امور آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی از قبیل برنامه ریزی، انتخاب واحد، نظارت بر برگزاری امتحانات و ... را به عهده داشته و این مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام میدهد. لازم بذکر است که مدیریت امور آموزشی دانشگاه صرفا مجری قوانین و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، کمیسیون موارد خاص  می‍باشد.
ساختار مدیریت امور آموزشی به شرح ذیل تشکیل یافته است.
مدیریت امور آموزشی
معاون مدیریت امور آموزشی
دفتر
واحد دانش آموختگان
واحد رایانه
واحد انتقال و میهمان، ارزیابی و امتحانات
واحد نمرات، کمیسیون موارد خاص و نظام وظیفه
واحد بایگانی