مسئول شبکه و وب

 | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
 
نام  موارد پاسخگویی شماره تلفن آدرس پست الکترونیکی
علیرضا امیری ابیانه مشکلات شبکه و کامپیوتر و وب  شماره تماس: ۶۴۵۴۲۸۰۵ رایانامه: Amiriaut.ac.ir